Askılı Tip Tavan Vinç

Taşıma kapasitesi: Maks. 8 t

Vinç ekseni: Maks. 25 m (Taşıma kapasitesine bağlı olarak)


  • DLVM : Hafif yükler için askılı tip tavan vinci
  • EDL : Daha ağır yükler için askılı tip tavan vinci

  • Vinç yürüme yolu hol tavanına sabitlenir
  • Dar ve alçak tip yapılar için ideal
  • Düşük yanaşma kayıpları, hol genişliğinin optimum kullanılmasını sağlar.
  • Farklı bağlantı seçenekleri sayesinde değişik bina koşullarına ideal uyum sağlar (tabloya bakınız)

Diğer Ürünler